« Home | Saya tidak percaya ketika ada kekuasaan mutlak tan... » | ketika duduk di angkot datang seseorang yang berpa... » | apakah harus menunggu kalah baru menyerah.... semu... » | Dalam dekapan sayap » | wow » | Tolong ajari aku » | Keajaiban Dunia » | Kelahiran dan kematian » | Pengembaraan » | warm dream » 

Sunday, June 21, 2015 

Mitsaqan Ghaliza

Tentu Mitsaqan Ghaliza, Ia adalah suci dan menghalalkan yang tadinya haram,

Tentu Mitsaqan Ghaliza, karena dengan adanya ijab qabul maka tanggungjawab beralih kepundakmu dunia-akhirat!”…Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Mitsaqan Ghalizha).” [Q.S. an-Nisaa' 4:21]

“ . . . dan tepatilah janji-mu. Sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggung jawabannya. “ ( Al Israa’ , 17 : 34)