Sunday, February 07, 2016 

Oh Allah, your Ramadhan is near and yet so less preparation that I have done.....
May Allah give us bountiful Ramadhan this year
May Allah allow us to meet with Lailatul Qadr... Aamiin...

Sunday, June 21, 2015 

Mitsaqan Ghaliza

Tentu Mitsaqan Ghaliza, Ia adalah suci dan menghalalkan yang tadinya haram,

Tentu Mitsaqan Ghaliza, karena dengan adanya ijab qabul maka tanggungjawab beralih kepundakmu dunia-akhirat!”…Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Mitsaqan Ghalizha).” [Q.S. an-Nisaa' 4:21]

“ . . . dan tepatilah janji-mu. Sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggung jawabannya. “ ( Al Israa’ , 17 : 34)

Sunday, October 19, 2014 

Saya tidak percaya ketika ada kekuasaan mutlak tanpa pengawas dan penyeimbang akan menjadi baik. "Power tends to corrupt".  Siapapun itu sejarah membuktikan kekuasaan yang sangat besar cepat atau lambat akan mengarah kepada "abuse of power".