Saturday, November 12, 2016 

Segala asa dan pikir menggelayuti nurani...
Apa manfaat yang dapat kuberikan bagi bagi kami...
bagi negeri...
bagi bumi...

Marrakech, 13/11/2016

Sunday, February 07, 2016 

Oh Allah, your Ramadhan is near and yet so less preparation that I have done.....
May Allah give us bountiful Ramadhan this year
May Allah allow us to meet with Lailatul Qadr... Aamiin...

Sunday, June 21, 2015 

Mitsaqan Ghaliza

Tentu Mitsaqan Ghaliza, Ia adalah suci dan menghalalkan yang tadinya haram,

Tentu Mitsaqan Ghaliza, karena dengan adanya ijab qabul maka tanggungjawab beralih kepundakmu dunia-akhirat!”…Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Mitsaqan Ghalizha).” [Q.S. an-Nisaa' 4:21]

“ . . . dan tepatilah janji-mu. Sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggung jawabannya. “ ( Al Israa’ , 17 : 34)