« Home | ketika duduk di angkot datang seseorang yang berpa... » | apakah harus menunggu kalah baru menyerah.... semu... » | Dalam dekapan sayap » | wow » | Tolong ajari aku » | Keajaiban Dunia » | Kelahiran dan kematian » | Pengembaraan » | warm dream » | Amal yang paling dicintai Allah » 

Sunday, October 19, 2014 

Saya tidak percaya ketika ada kekuasaan mutlak tanpa pengawas dan penyeimbang akan menjadi baik. "Power tends to corrupt".  Siapapun itu sejarah membuktikan kekuasaan yang sangat besar cepat atau lambat akan mengarah kepada "abuse of power".