« Home | Tunas muda » | Puisi dan Penggemar » | tekad » | ikhlas » | Count in Finnish » | Surat dari ammi buat para jagoan » | Sepucuk surat koyak untuk bidadari » | Pertanyaan usang » | Hidupku masa lalu, masa depan dan hari ini..... » | Sebuah pelajaran kehidupan, "Perjalanan Menuju Ar ... » 

Thursday, April 19, 2007 

Nasihat Bagi yang Masih Hidup (hatinya)

Kematian adalah sebuah nasihat. Nasihat bagi yang masih hidup bahwasanya suatu saat episode kehidupan kita akan berakhir juga. Berakhir dan memasuki episode baru. Episode baru yang skenarionya sangat tergantung dari bagaimana 'permainan' kita dalam episode sebelumnya.


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

[1] Demi masa. [2] Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, [3] kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.

“Orang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan keinginan hawa nafsunya dan mengangan-angankan mendapatkan sesuatu dari Allah.”

(HR. Imam Ahmad)*[1]source:
*[1] http://radio.myquran.org/blog/?p=11


"Teruntuk temanku Ari Zemiarta Gusti yang telah mendahului kami semua menghadap Allah SWT. Allahummagfirlahu, warhamhu, wa'afihi wa'fuanhu" amin.

Labels: