« Home | Mu'min wa khosyi'in » | I can fly » | Belajar dari kehilangan » | The Happiness lies within you » | Merencanakan Masa Depan » | Seutas cahaya di kepala » | Saya sedang futur » | Sebuah kesabaran » | Assalamu'alaikum warrahmatullah » | Janganlah berputus asa dari Rahmat Allah » 

Wednesday, August 15, 2007 

Amal yang paling dicintai Allah

...Abdullah ibnu Umar r.a. berkata : "Rasulullah saw bersabda, "Amal yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla adalah : kamu memasukkan rasa gembira pada hati seorang muslim, atau menghilangkan kesulitannya, atau kamu membayarkan utangnya, atau kamu mengusir rasa lapar darinya...

Labels: ,